Communicatie. Tekst.
Beeld. Papier. Digitaal.
Organisatie. Advies.
Uitvoering. PR.
Marketing.
Publieksvoorlichting.
Onderwijs.

Ziehier: PR&P Communicatie in een notendop.
Leer ons kennen. Kijk rond op onze site.
Of beter nog: bel voor een kennismakingsgesprek.

PR&P Communicatie is een bureau
met wortels in de wereld van
voedsel, voeding, groen en de
gezondheidszorg.

Een afzonderlijke tak van het
bedrijf is Bureau Het Kleine Loo.
Hierin zijn alle onderwijs-
activiteiten van PR&P
ondergedracht. De naam is
ontleend aan het onderwijsblad
Het Kleine Loo, een tijdschrijft
voor docenten in het basis- en
voortgezet onderwijs over de
land- en tuinbouw, voeding,
gezondheid, duurzame productie
en het platteland.
PR&P/Bureau Het Kleine Loo
T + 31(06) 478 33 683